ACB

De Opstap

Geen zorg, maar kwaliteit

ACB ‘De Opstap’ biedt o.a. jongeren met autisme die dreigen uit te vallen op school of al bij de groep ‘thuiszitters’ behoort de mogelijkheid om in een rustige, prikkelarme omgeving, in eigen tempo het onderwijs voort te zetten.
Met als doel terug naar school, of wanneer dit niet tot de mogelijkheden behoort, een startkwalificatie te behalen.

Onderwijs op maat:

Helaas lukt het niet elk kind of jongere om binnen het regulier- of speciaal onderwijs mee te komen, waaronder ook veel jongeren met autisme.
Dat wil absoluut niet zeggen dat deze jongeren niet kunnen of willen leren, in tegendeel, zij redden het alleen niet in het huidige systeem.
Een systeem waar het ‘normaal’ is dat je je schoolcarrière
binnen een bepaalde tijd afrond’.

Gevolg hiervan is dat veel jongeren met autisme thuis komen te zitten, of op hele verkeerde plekken worden geplaatst, waar de problematiek alleen maar verergert.

ACB biedt gespecialiseerde ondersteuning bij het ontdekken van de individuele kwaliteiten en het vinden en volgen van daarbij passend onderwijs, waarbij elk individu zijn eigen programma volgt, aangepast aan de wensen van de deelnemer.
M.a.w. ieder volgt op zijn/haar eigen tempo en niveau onderwijs, waarbij ACB een coachende rol heeft.

Stage/Werkplek:

Werkgevers, in o.a. de bouw, ICT en elektrotechniek hebben moeite met het invullen van vacatures.
Onze cliënten willen graag werken en leren, maar vallen veelal buiten de boot. Werkgevers nemen helaas niet graag het risico een Wajonger aan te nemen.
Dit terwijl het voor een werkgever juist óók voordelen heeft.

 

Gelukkig zijn er steeds meer organisaties die de toegevoegde waarde zien van een medewerker met autisme.
ACB ondersteunt bij de voorbereiding van een stage en/of werkplek d.m.v. het creëren van een arbeidssituatie binnen de dagbesteding.
Dus heb jij autisme en wil je graag aan het werk, maar heb je daarbij wat begeleiding nodig of lukt het je maar niet om een baan te behouden en zoek je werk dat beter bij jou past?
Misschien kunnen we wij dan iets voor jou beteken.

ACB – De opstap, biedt gespecialiseerde ondersteuning bij het voorbereiden op een stage plek d.m.v. het creëren van een bedrijfssituatie binnen de dagbesteding.
Wij ondersteunen onze deelnemers op de stage en/of werkplek en adviseren en ondersteunen daarnaast de werkgever.
Dit doen wij zolang als nodig is voor de betreffende deelnemer en werkgever.