ACB

Contact Form

Toelatingscriteria voor ondersteuning door ACB:

Uitsluitingscriteria voor ondersteuning door ACB:

Timeline

Na de aanmelding nemen wij binnen één week telefonisch contact op om het eerste kennismakingsgesprek te plannen. Een kennismakingsgesprek vindt plaats bij ons op kantoor in Warmehuizen.

Het intakegesprek vindt plaats binnen twee weken na het kennismaking gesprek.

Tijdens de intake is het belangrijk dat alle direct betrokken partijen aanwezig zijn, wij willen een goed beeld krijgen van de hulpvraag. Ook is het van belang dat, eventuele hulpverlening geschiedenis, bv eerder opgestelde begeleidingsplannen beschikbaar zijn voor ons, uiterlijk twee weken voordat we de begeleiding/coaching gaan starten.

Alle gevraagde informatie moet bij ons aangeleverd zijn, uiterlijk twee weken voor de start van de begeleiding/coaching.

Vervolgens plannen we een startdatum.

Binnen zes weken, na de start van de begeleiding/coaching, stellen we samen met jou en jouw ouders/verzorgers een concept begeleidingsplan op.

Omdat wij de begeleiding zo goed mogelijk willen aanpassen aan de hulpvraag en ambulante begeleiding, bij ons, in de meeste gevallen gepaard zal gaan met coaching, zullen we, naast de eerste praktische dringende zaken, de eerste twee maanden van de begeleiding/coaching, besteden aan observeren.

In overleg met cliënt en eventuele huisgenoten, komen we na de intake voor een periode van twee maanden minimaal 1x per week langs om een beeld te vormen en te kijken waar de begeleiding zich op zal enten. We kiezen voor hetgeen het beste bij cliënt en de thuissituatie past, dit is altijd in overleg.

Tijdens deze observatieperiode hebben we elke week een overleg met cliënt en systeem.

Na twee maanden wordt de observatieperiode afgesloten en worden de bevindingen tijdens de evaluatie samen met cliënt, eventueel ouders/verzorgers, psycholoog en coach geëvalueerd. Na het evaluatiegesprek wordt het begeleidingsplan definitief gemaakt, daarna kan de ambulante begeleiding volgens de doelen van start gaan. Naast de ambulante begeleiding is er 1x per maand een gesprek met cliënt, ouders/verzorgers en coach.

Afhankelijk van de behoeften van de cliënt en hulpvraag, worden de doelen elke drie of zes maanden geëvalueerd en elk jaar wordt het volledige begeleidingsplan in een MDO, besproken en zo nodig aangepast.